இந்தியாவில் சவுதி அரேபியா ரூ.7 லட்சம் கோடி முதலீடு

உலகின் முன்னணி எண்ணெய் உற்பத்தி நாடான சவுதி அரேபியா தனது பொருளாதாரத்தை மேம் படுத்திக்கொள்ள இந்தியாவில் நீண்டகால அடிப்படையில் ரூ. 7 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.

SHARE THIS POST :
இந்தியாவில் சவுதி அரேபியா ரூ.7 லட்சம் கோடி முதலீடு
உலகின் முன்னணி எண்ணெய் உற்பத்தி நாடான சவுதி அரேபியா தனது பொருளாதாரத்தை மேம் படுத்திக்கொள்ள இந்தியாவில் நீண்டகால அடிப்படையில் ரூ. 7 லட்சம் கோடி வரை முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.