காவிரி கூக்குரலுக்கு அளித்த ஆதரவை திரும்பப் பெறுங்கள்: டி காப்ரியோவுக்கு சுற்றுச் சூழல் அமைப்புகள் வலியுறுத்தல்

ஜக்கி வாசுதேவின் ’காவிரி கூக்குரல்’ பிரச்சாரத்துக்கு அளித்த ஆதரவைத் திரும்பப் பெறும்படி நடிகர் டி காப்ரியோவை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

SHARE THIS POST :
காவிரி கூக்குரலுக்கு அளித்த ஆதரவை திரும்பப் பெறுங்கள்: டி காப்ரியோவுக்கு சுற்றுச் சூழல் அமைப்புகள் வலியுறுத்தல்
ஜக்கி வாசுதேவின் ’காவிரி கூக்குரல்’ பிரச்சாரத்துக்கு அளித்த ஆதரவைத் திரும்பப் பெறும்படி நடிகர் டி காப்ரியோவை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.