விவாதக் களம்: கரோனா ஊரடங்கு எப்படி இருக்கிறது?

இந்தியா முழுக்கவே கரோனா அச்சுறுத்தல் இன்னும் இருக்கிறது. தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 1000-ஐத்தை தாண்டிவிட்டது.

SHARE THIS POST :
விவாதக் களம்: கரோனா ஊரடங்கு எப்படி இருக்கிறது?
இந்தியா முழுக்கவே கரோனா அச்சுறுத்தல் இன்னும் இருக்கிறது. தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 1000-ஐத்தை தாண்டிவிட்டது.